Information til sagsbehandlere

Information til sagsbehandlere

Team Cura er et socialpædagogisk opholdssted der er godkendt efter Lov om Social Service § 66 og § 107. Opholdsstedet ”Sundbylillevej” er beliggende i Frederikssund Kommune med plads til i alt 7 beboere. Målgruppen hos Team Cura er børn og unge som alle har en diagnose inden for autismespektret, herudover kan de have komorbiditet i form af, opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, andre udviklingsforstyrrelse, OCD, mv. og/eller problemskabende adfærd.

Fælles er, at de kan have et højt stress niveau, været udfordret af uforudsigelighed, hvilket kan være medvirkende til at de har behov for struktur, faste rammer og forudsigelighed i deres hverdag. Funktionsniveauet hos beboerne kan variere meget og de kan have forskelligt behov for normering, derfor tilpasses støtten efter hver enkelt beboer så den passer til lige præcis dennes funktionsniveau.

Vores opholdssted

Team Cura’s opholdssted er dynamisk, og indeholder tilbud som løbende bliver tilpasset såvel de unges- som kommunernes behov. Tilbuddet bliver drevet med højt fokus på det faglige, således at der til stadighed vil blive udviklet effektive metoder til løsning af svære psykiske, sociale og personlige problemstillinger hos vores beboere. Som forudsætning herfor har ledelsen og medarbejderne hos Team Cura en bred erfaring indenfor det pædagogiske og psykologiske arbejde med målgruppen.

​Idegrundlaget og Team Cura’s baggrund bygger på en overbevisning og en erfaring om, at det er muligt at kombinere et professionelt velfungerende opholdssted med et højt fagligt niveau af pædagogisk psykologisk behandling, således at det munder ud i det bedst mulige opholds- og behandlingstilbud.

​Download vores brochure

​​Følg Team Cura på Facebook

Følg os på Facebook og få større indblik i vores hverdag.​

Adresseoplysninger

Team Cura A/S

Sundbylillevej 20, 3550 Slangerup

Klik her for rutevejledning

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 28 55 13 94

E-mail: Kontakt@teamcura.dk

​CVR: 39500728

Læs vores cookiedeklaration

Planner4you

Link til login for personale:

Team-Cura.planner4you.dk