Læs om vores solist tilbud

Solist tilbud

Målgruppe

Team Curas solist tilbud er et meget fleksibelt tilbud, der kan tilpasse sig en lang række opgaver. Solist tilbuddet henvender sig til børn og unge med særligt krævende behov og problematikker, den pædagogiske indsats tager derfor udgangspunkt i den enkelte unges individuelle behov.

Tilbuddet

Solist tilbuddet er tilpasset den enkelte unge, som i en periode har behov for et særligt skærmet tilbud. I denne periode modtager den unge særlig støtte til adfærdsregulering og udvikler nogle positive adfærdsmønstre ift. at kunne håndterer indre og ydre uro, samt indgå i det sociale samspil med andre unge. Progressionen i den unges udvikling justeres fleksibelt og i samarbejde mellem, psykolog, daglig leder og anbringende kommune med fokus på den unges behov og succesoplevelser ved en større omverdens kontakt.

Varighed

Solist tilbuddets varighed kan variere meget fra kortvarige forløb på få uger til længere varige forløb, alt efter behov.. Hovedformålet er altid at skabe de mest optimale rammer omkring den unge, således at den unges støttebehov nedbringes.

Fysiske rammer

Solist tilbuddet er placeret på samme grund som Team Cura’s andre afdelinger, men er en selvstændig skærmet bolig. Dette giver mulighed for at den unges sociale kompetencer kan trænes og opbygges under optimale forhold, hvor der både er mulighed for til at være sammen med andre unge, når den unge har overskud til det og til at være under mere skærmede forhold når der er behov for dette.

​​Følg Team Cura på Facebook

Følg os på Facebook og få større indblik i vores hverdag.​

Adresseoplysninger

Team Cura A/S

Sundbylillevej 20, 3550 Slangerup

Klik her for rutevejledning

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 28 55 13 94

E-mail: Kontakt@teamcura.dk

​CVR: 39500728

Læs vores cookiedeklaration

Planner4you

Link til login for personale:

Team-Cura.planner4you.dk