Læs om ydelserne hos os

Vores ydelser

Indsats

Team Cura’s ydelser er en helhedsorienteret indsats som indeholder behandling, omsorg og pleje af beboeren.

Team Cura tilbyder pædagogisk behandlings- og udviklingsarbejde med borgere med diagnoser inden for autismespektret som kan være svingende i funktionsniveau og med forskelligt behov for normering. Således beskæftiger Team Cura sig med en bred vifte af opgaver med forskelligt fokus, men vi arbejder overordnet ud fra en fælles faglig ramme. Den faglige ramme tager udgangspunkt i en fælles teoretisk og metodisk tilgang, hvor der tages afsæt i den enkeltes udfordringer og behov.

Tilgang

Hos Team Cura tilbyder vi en omsorgsfuld og tryg hverdag hvor der er fokus på forudsigeligehed, struktur og visualisering. Vi arbejder kognitiv og med en strukturpædagogisk tilgang, hvor vi anvender psykologiske teorier i det pædagogiske felt og benytter TEACCH, KAT Kasse og Social færdighedstræning som metoder i arbejdet med den enkelte. Hos Team Cura arbejder vi hen imod et mål om at den enkelte borger, igennem det pædagogiske behandlingsarbejde udvikler sig til at kunne føre så selvstændig en hverdag som muligt. Med hjælp fra tillærte redskaber og adfærdsmønstre som de har fået igennem deres ophold hos Team Cura.

Samarbejde

Vi samarbejder med forældre og pårørende ud fra en inddragende og ressourceorienteret tilgang, samt alle andre instanser omkring borgeren herunder, kommuner, sagsbehandlere, lærere, pædagoger, psykologer og psykiatere, som i deres dagligdag arbejder med og omkring vores målgruppe.

Ydelses niveauer

Vi tilbyder skræddersyet og fleksible løsninger, som er tilpasset den enkelte beboers behov. På Sundbylillevej findes der 5 niveauer af indsatser til vores beboere:

  1. Barnet/den unge har et let behov for støtte. Delt nattevagt.
  2. ​Barnet/den unge har et let til moderat behov for støtte. Delt nattevagt.
  3. ​Barnet/den unge har et moderat til stort behov for støtte. Delt nattevagt
  4. ​Stort støttebehov (1:1) Barnet/den unge har et stort behov for støtte. Delt vågen nattevagt.
  5. ​Massivt støttebehov med mulighed for skærmning. Egen vågen nattevagt. Takst aftales særligt efter behov og normering.​

​​Følg Team Cura på Facebook

Følg os på Facebook og få større indblik i vores hverdag.​

Adresseoplysninger

Team Cura A/S

Sundbylillevej 20, 3550 Slangerup

Klik her for rutevejledning

Har du nogle spørgsmål?

Telefon: 28 55 13 94

E-mail: Kontakt@teamcura.dk

​CVR: 39500728

Læs vores cookiedeklaration

Planner4you

Link til login for personale:

Team-Cura.planner4you.dk